3D MALLINNUSPALVELU

3 D mallinnuskuva tilasta on havainnollinen ja helposti lähestyttävä tapa esitellä henkilökunnalle ja asiakkaille sisustuksellinen lopputulos niin uudiskohdetta tai remonttikohdetta myydessä ja markkinoidessa. 3D-visualisointi sopii myös hyvin uniikin ja mittatilaustyönä tehtävän sisustustuotteen tai kalusteen esittelyyn.

Joskus asiakkaalla voi olla haastavaa visualisoida miltä tekninen 2D-piirustus todellisuudessa tulee näyttämään. 3D-mallinnus luo ideasta tai tilasta, osasta siitä tai koko talosta, selkeän käsityksen toiminnallisuudesta. Kolmiulotteinen mallinnus saa hahmottomaan ja tarkentamaan tilat kalusteineen, väreineen ja materiaaleineen jopa ikkunanäkymineen, valokuvamaiseksi näkymäksi. 3D-animaatiot on myös mahdollista toteuttaa.
Mitä paremmin ymmärtää rakennus- ja sisustussuunnittelun näkemyksen ja lopputuloksen, sen helpompaa on tehdä perusteltuja päätöksiä. Kun on selkeä käsitys ennen sisustamisen, remontoimisen tai rakentamisen aloittamista, 3D-visualisoinnilla voidaan vähentää tarpeettomia kuluja. Täsmennetyn suunnitellun avulla vältytään virhehankinnoilla ja turhilta kustannuksilta.

Harkitsetteko rakennus-, tai sisustuskohteenne visualisointia? Kysy lisää suunnittelijalta ja kerro millainen 3D tilan mallinnus voisi olla teille hyödyllinen niin pyrin löytämään siihen parhaimman ratkaisun teille.

 

3D oh kuva

SISUSTUSIDEAT

Koti on parhaimmillaan yhteinen idea, tavoite ja tunnelma. Tavaroiden hinnakkuus ei ole itseisarvo.

Persoonallinen henki luodaan yhdistämällä kalusteisiin eri materiaaleja ja tekstiilejä eri väreinä ja sävyinä. Vanhoja tavaroita voi hyödyntää, massatuotteitakin voi stailata ja tuunata omannäköisekseen.

SISUSTUSTERAPIA®

Jokaisella on yksilöllinen tapa elää. Elämän-
tilanteeseen sointuvat väri - ja sisustusratkaisut
ja asuintilojen yhteinen harmonia on osana viihtyisyyttä ja elämänonnea. Sisustuksen kokemiseen käytämme kaikkia aistejamme.

Kohtaamme tunteemme, toiveemme ja unelmamme sisustaessamme tilaa, jossa haluamme viihtyä vielä huomenna ja jonka haluamme jakaa läheistemme kanssa.

SISUSTUSTUOTTEET

Valikoimien runsaus suorastaan aiheuttaa valintojen vaikeutta ja joskus luo harhakuvia, niin tavaroiden ja kalusteiden koosta sekä laadusta, niiden soveltuvuudesta koteihimme ja tiloihin.


Sisustamiseen on tullut rajattomat mahdollisuudet löytää persoonallisiakin vaihtoehtoja käytettäviin materiaaleihin ja kalusteisiin.

VÄRIEN VALITSEMINEN JA VAIKUTUKSET

Huoneen ja koko kodin värien ja sävyjen valitseminen yhteensopivaksi kokonaisuudesta on suuri haaste. Siinä on hyvä olla perustietoa väreistä ja niiden vaikutuksesta tunteisiimme, mielialoihimme ja käyttäytymiseemme. Jokaisella värillä on psykologinen vaikutus alitajuntaamme. Löydettyämme toisiinsa sopivat väriyhdistelmät, luomme kodin kaikille asukkaille harmonisen tilan.

Saavuttaaksemme tavoitellun tunnelman on hyvä huomioida kyseiset tilat, värit, muodot, pinnat, kalusteet, tekstiilit ja sijoitettavat esineet. Valon vaikutus kokonaisuuteen on yllättävän suuri, ja oikeilla tai väärillä värivalinnoilla vaikutamme yllättävän paljon mielentilaamme, mukavuuteemme ja jopa terveyteemme. Omien sisäisten tuntemusten avuksi ammattilaisen näkökulma on usein tarpeen, ulkopuolelta tuleva näkee kokonaisuuden selvemmin ja voi auttaa ratkaisevasti löytämään yhteisen tasapainon. Elämäntilanteeseen sointuvat väri - ja sisustusratkaisut ja asuintilojen yhteinen harmonia on osana viihtyisyyttä ja elämänonnea.