SISUSTUSSUUNNITTELU PALVELUASUMISYKSIKÖIHIN

YKSILÖLLISEN JA KODINOMAISEN TUNNELMAN JA HYVINVOINNIN LUOMINEN PALVELUASUMISEEN.

Uudessa elämäntilanteessamme voimme joutua tai pääsemme muuttamaan erilaisiin palveluasumis-, hoito- tai kuntoutumisyksiköihin, jotka tarjoavat arkeen ja asumiseen tukea. Asumisen muutos voi vaihdella viikoista loppuelämäksi. Muutoksessa kohtaamme kodin luomisen haasteen, kuinka luoda tasapaino menneen ja nykyisyyden välillä; kuinka kalustamme, sisustamme, luomme uudesta asuintilastamme uuden kotimme. Asukkaat omilla valinnoillaan tuovat esiin itseään: väri- ja materiaalivalinnat, luonnonvalon ja valaistuksen käyttö omana elementtinään, kalusteet ja niiden luoma tunnelma - kaikilla osilla yksityis-kohtineen on yhteinen tavoite.

On tärkeää, millaisessa ympäristössä ihminen viettää aikaansa. Sisustussuunnittelijalta voi pyytää apua antamaan vinkkejä ja ehdotuksia asumisyksiköiden kokonaisuuksien hahmottamiseen yhdessä teidän kanssanne. Olette mukana kaikissa valinnoissa ja teette itse ratkaisut. Näin päästään ehjään ja harmoniseen loppuratkaisuun, huolellisin valinnoin ja asumis- ja kuntoutumisyksikkönne henkeä kunnioittaen. Erilaisiin hoitoasumisyksiköihin saataisiin lisää myös henkistä toimivuutta. Oikeilla ja väärillä valinnoilla vaikutamme mielentilaamme, mukavuuteemme ja usein myös terveyteemme.

hyvinvointihuone500

SISUSTUSSUUNNITELMAN voi toteuttaa

Palveluasumisyksiköihin, katso lisää: sisustussuunnittelu yrityksiin.
Palveluasumisyksiköiden huoneisiin, katso lisää: sisustussuunnittelu koteihin.


Kodinomaisen tunnelman luominen yksilöllisyyttä ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen palveluasumisyksikköihin on parhaimmillaan yhteinen idea, tavoite ja tunnelma!

Aloittaessani taideopinnot Taideterapia ja Hyvinvointikeskus Indicossa syksyllä 2014 olin jo varma siitä, että lopputyökseni käsittelisin terapeuttista sisustusta. Lopputyöprojektissani 2016 ”HYVINVOINTIA SISUSTUKSELLA –taideterapia mukana sisustamisessa” olen kertonut havainnollisesti taideterapia-asiakkaani sisustusprosessista. Olen kuvannut, miten taideterapiaa hyödyntäen lisätään sisustuksen tuomaa hyvinvointia. Lähes puolitoistavuotinen taideterapiaprosessi loi aluksi pohjan kodin sisustuksen muutokselle ja sen avulla onnistuimme pääsemään havaittavaan hyvinvoinnin kasvuun.

Lue lopputyö: "HYVINVOINTIA SISUSTUKSELLA - taideterapia mukana sisustamisessa"

Kokemani pohjalta uskon sisustussuunnittelijana voivani hyödyntää monin tavoin tätä työstämääni lopputyötä. Tahdon jakaa kokemustietoa ja ehdotuksia kokonaisuuksien ymmärtämiseksi. Voin antaa vinkkejä miten kokonaisvaltaisella sisustamisella voi saavuttaa hyvinvointia myös palveluasumisessa. Hoitoasumisyksiköihin olisi mahdollista saada lisää myös henkistä toimivuutta. Oikeilla ja väärillä valinnoilla vaikutamme mielentilaamme, mukavuuteemme ja usein myös terveyteemme. Taideterapialla voidaan saada uutta näkökulmaa sisustuksen vaikutuksesta ihmiseen. Tämä voi tuoda mahdollisuuksia muutokseen ja siitä selviämiseen. On mahdollista saada tasapainoa nykyiseen ja pohjaa tulevaan.

 

SISUSTUSIDEAT

Koti on parhaimmillaan yhteinen idea, tavoite ja tunnelma. Tavaroiden hinnakkuus ei ole itseisarvo.

Persoonallinen henki luodaan yhdistämällä kalusteisiin eri materiaaleja ja tekstiilejä eri väreinä ja sävyinä. Vanhoja tavaroita voi hyödyntää, massatuotteitakin voi stailata ja tuunata omannäköisekseen.

SISUSTUSTERAPIA®

Jokaisella on yksilöllinen tapa elää. Elämän-
tilanteeseen sointuvat väri - ja sisustusratkaisut
ja asuintilojen yhteinen harmonia on osana viihtyisyyttä ja elämänonnea. Sisustuksen kokemiseen käytämme kaikkia aistejamme.

Kohtaamme tunteemme, toiveemme ja unelmamme sisustaessamme tilaa, jossa haluamme viihtyä vielä huomenna ja jonka haluamme jakaa läheistemme kanssa.

SISUSTUSTUOTTEET

Valikoimien runsaus suorastaan aiheuttaa valintojen vaikeutta ja joskus luo harhakuvia, niin tavaroiden ja kalusteiden koosta sekä laadusta, niiden soveltuvuudesta koteihimme ja tiloihin.


Sisustamiseen on tullut rajattomat mahdollisuudet löytää persoonallisiakin vaihtoehtoja käytettäviin materiaaleihin ja kalusteisiin.

VÄRIEN VALITSEMINEN JA VAIKUTUKSET

Huoneen ja koko kodin värien ja sävyjen valitseminen yhteensopivaksi kokonaisuudesta on suuri haaste. Siinä on hyvä olla perustietoa väreistä ja niiden vaikutuksesta tunteisiimme, mielialoihimme ja käyttäytymiseemme. Jokaisella värillä on psykologinen vaikutus alitajuntaamme. Löydettyämme toisiinsa sopivat väriyhdistelmät, luomme kodin kaikille asukkaille harmonisen tilan.

Saavuttaaksemme tavoitellun tunnelman on hyvä huomioida kyseiset tilat, värit, muodot, pinnat, kalusteet, tekstiilit ja sijoitettavat esineet. Valon vaikutus kokonaisuuteen on yllättävän suuri, ja oikeilla tai väärillä värivalinnoilla vaikutamme yllättävän paljon mielentilaamme, mukavuuteemme ja jopa terveyteemme. Omien sisäisten tuntemusten avuksi ammattilaisen näkökulma on usein tarpeen, ulkopuolelta tuleva näkee kokonaisuuden selvemmin ja voi auttaa ratkaisevasti löytämään yhteisen tasapainon. Elämäntilanteeseen sointuvat väri - ja sisustusratkaisut ja asuintilojen yhteinen harmonia on osana viihtyisyyttä ja elämänonnea.